Regulamin


Pobierając jakikolwiek szablon z naszej strony akceptujesz poniższe warunki. Zanim pobierzesz szablon – przeczytaj dokładnie niniejszy regulamin.

1. Warunki używania wszelkich szablonów dostępnych do pobrania za SMS/Przelew

Dopuszcza się:
a) Stworzenia własnej strony na podstawie szablonu
b) Modyfikowania (przerabiania) wyglądu, kodu szablonu pod własne potrzeby
c) Usunięcia linku zwrotnego prowadzącego do naszej strony www
d) Budowania stron dla klientów na podstawie szablonów
e) Sprzedaży szablonu z systemami CMS, pod warunkiem, że dla każdej wykorzystanej kopii, wykupimy kolejny raz szablon.

Zabrania się:
a) Umieszczania archiwów z szablonami na stronach www, forach, oraz stronach warezowych, jak również w sieciach p2p
b) Zabrania się dalszej odsprzedaży szablonów w jakiejkolwiek formie, nie ważne czy szablon został przerobiony, czy nie. Pod żadnym pozorem nie można ich sprzedawać jako swoich. Wyjątkami są podpunkty d) oraz e) dopuszczania.2. Warunki używania wszelkich darmowych szablonów dostępnych do ściągnięcia

Dopuszcza się:
a) Stworzenia własnej strony na podstawie szablonu
b) Modyfikowania (przerabiania) wyglądu, kodu szablonu pod własne potrzeby
c) Budowania stron dla klientów na podstawie szablonów, pod warunkiem pozostawienia informacji o autorze (o nas) w nienaruszonej formie. Link musi pozostać taki sam!
d) Sprzedaży szablonu z systemami CMS pod warunkiem przestrzegania podpunktu c)

Zabrania się:
a) Usuwania linku zwrotnego prowadzącego do naszej strony WWW, link zwrotny musi pozostać identyczny. Jedynymi zmianami mogą być (grafika: darmowe szablony) zamiast (wykonanie: darmowe szablony)
b) Budowania stron dla klientów, chyba, że przestrzegasz punkt c) oraz d) dopuszczania.


Pamiętaj o tym, że pobierając szablon nie otrzymujesz do niego żadnych praw, kolejne osoby również mogą pobrać taki sam szablon. Po pobraniu szablony nie są usuwane.

Uwaga: Zawartość tej witryny, w całości i fragmentach, chroniona jest Prawem Autorskim, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Wobec podejrzewanych nadużyć praw autorskich lub/i majątkowych będzie niezwłocznie stosowane oficjalne postępowanie wyjaśniające i odszkodowawcze.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność [DragonXT.pl] lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej zabronione, chyba że zostało inczej uzgodnione z Administratorem DragonXT.pl. Pojedyńcze dokumenty publikowane przez właściciela strony w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami. Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi grzywną oraz karą pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).
szablony, templatki, themsy